მარნეულის მუნიციპალიტეტი
ოფიციალური ვებგვერდი
ცხელი ხაზი

მარნეულისმუნიციპალიტეტის 2017 წლის   "სამოქალაქობიუჯეტის" ფარგლებშიშემოსულიპროექტებისსია

 
 
 

N

ადმინისტრა
-ციულიერთეული

სოფელი

პროექტისდასახელება

პროექტისავტორი

პროექტისღირებულება

„სამოქალაქო ბიუჯეტი“– ს მხარდამჭერი საბჭოს შეფასება

მოქალაქეთა მიერ არჩეული პროექტები

 

1

მარნეული

20 იანვრისქუჩა, ბინა 2

სკვერიდასაბავშვომოედნისმოწყობა

ეთიბარდაშდამიროვი

30 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.დასაზუსტებელიატერიტორიასაკითხი.

 

2

მარნეული

საბირისქუჩა

გარეგანათებისმონტაჟი

იაკუბკალაევი

1 200

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

3

მარნეული

რუსთაველის 7, მე–8 ჩიხი

სარწყავიწყალითითოეულსახლს

ლეილამამედოვა

42 340

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

4

მარნეული

300 არაგველისქუჩა

გარეგანათებისმოწყობა ( 300 არაგველის, ჰამლეტის, მამედოვის, ბაბეკის, ნასიმისდა 9 ძმისქუჩაზე)

თაფთიკიბრაგიმოვი

36 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

5

ყიზილაჯლო

თბილსისქუჩა, ჩიხი 1

გზისრეაბილიტაცია

გუნელთანრიგულიევა

54 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია. დასაზუსტებელიდეტალები

 

6

ყიზილაჯლო

ყიზილაჯლო "მოდინახე"

შიდაგზებისრეაბილიტაცია, ჟორდანისადაიდრისზეინალოვისქუჩასშორის

ნასრადინზეინალოვი

45 000

მოქალაქეთამიერ   ხმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია. დასაზუსტებელიადეტალები.

 

7

ყიზილაჯლო

ყიზილაჯლო

ასვალტისდაგებასკოლისგარშემო

ტახირგანჯაევი

20 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

8

ყიზილაჯლო

ყიზილაჯლო

გარეგანათებისდაყენებაათათურქისადაიდრისზეინალოვისქუჩებზე

შამილისმაილოვი

21 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

9

ყულარი

წითელისოფელი

გარეგანათებისმოწყობა 98 ბოძზე

არკადიპეტროსიანი

30000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

10

ყულარი

ქვემოყულარი

სასაფლაოსთანმისასვლელიგზისმობეტონება

ასიფმამედოვი

40000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

11

ყულარი

მარადისი

სპორტულესთეტიკურიცენტრი

გოჩაპაქსაძე

24868

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

12

თამარისი

თამარისი

რიტუალებისსახლისმოწყობამოპირკეთება

მურადდადვანი

75000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

13

თამარისი

თამარისი

საბავშვომოედნისრეაბილიტაცია

ზურაბბერდელიძე

5000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

14

თამარისი

თამარისი

თამარისისამბულატორიისგაზიფიცირება

თამარგოგინავა

1500

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.   გასარკვევია   ვისბალასნზეაშენობა.

 

15

წერეთელი

დიდიბეგლიარი

სოფელდიდიბეგლიარისგარეგანათებისდასრულება

ახმედხანზარგაროვი

15000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

16

წერეთელი

წერეთელი

.წერეთელისშესასვლელიბანერისმოწყობა

ნინოსამხარაძე

10000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

17

წერეთელი

წერეთელი

ბავშვთაგასართობიმოედანი

ბაჩანამუმლაძე

5000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

18

წერეთელი

წერეთელიქართლის.39

გასართობშემეცნებითიპარკისმოწყობა

გიორგიმუმლაძე

53800

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

19

ალგეთი

ალგეთი

სკოლამდელიაღზრდისცენტრისგახსნა

რომანმურადოვი

8 700

ალგეთშიშენდებაბაღი, რომელიცგაიხსნება 2017 წელს, მაგრამმოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერამ   პროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

20

ალგეთი

თაზაქენდი

"სუფთაგარემო" (სანაგვეურნებისდადგმა 5 სოფელში)

აიდაალახვერდიევა

20 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

21

ქუთლიარი

დიდიმუღანლო

სოფელშიარსებულისკვერისაღდგენა

ხანლარმუსტაფაევი

39300

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

22

ქუთლიარი

ლეჯბადინი

ხრამისნაპირებისგამაგრება

ასიფსაფაროვი

42 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

23

ქუთლიარი

ბაიდარი

საბავშომოედნისმოწყობა

ფარუხირიშოვი

18 700

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

24

ქუთლიარი

ბაიდარი

ხრამისნაპირებისგამაგრება

ავთანდილჩობანოვ

44 500

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

25

კაპანახჩი

ამბაროვკა

სასმელიწყლისცენტრალურიმილისმოწყობადა   სოფ.ქეშალოს,ამბაროვკის,ალგეთისღვინისქარხანის (ილმაზლოდან) უზრუნველყოფა "რუსთავწყალით"

გუმბათომაროვი

75 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

26

კასუმლო

აღმამედლო

შიდაგზებისრეაბილიტაციაწყალმომარაგებისადასატუმბისისტემისშემდეგ

შახბაზაივაზოვი

40 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

27

კასუმლო

კასუმლო

სპორტულიმინიმოედნისმინისტადიონოსმოწყობა

ჯეიხუნბაქიროვი

70 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

28

კასუმლო

კასუმლო #1, სახლი 7

საგზაოინფრასტუქტურისგანვითარება/საგზაონიშნებისადაშემაკავებელიბარიერებისდაყენება

სახავატოსმანოვი

10 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

29

კასუმლო

ბეითარაფჩი

გარეგანათებისმონტაჟი

შამსიისმაილოვი

15 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

30

კასუმლო

ულაშლო

გარეგანათებისმოწყობა

ნამიდსამედოვი

24 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

31

კასუმლო

ბაითალო

დასვენებისადაგასართობიმოედნისმოწყობა

ნარმანკარიმოვი

10 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

32

შულავერი

იმირჭალა

გზისრეაბილიტაცია/იმგზისრებილიტაცია,რომელიცაერთიანებსიმირსცენტრალურტრასასთან

ასკერგუმბათოვი

40 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

33

შულავერი

არაფლო

სკოლამდელიცენტრისგახსნაარაფლოს   სკოლისშენობაში

ისამაილფარაჯოვი

10 800

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია, თუიქნებაგანათლებისსამინისტროდანთანხმობა

 

34

კაჩაგანი

თაქალო

საბავშვოახალგაზრდულიკომპლექსისმშენებლობა

რაფაელჯაფაროვი

20 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია, თუიქნებაგანათლებისსამინისტროდანთანხმობა

 

35

კაჩაგანი

თაქალო

სკოლამდელიაღზრდისცენტრისგახსნათაქალოსსკოლში

ხუსეინხუსეინოვი

10 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია, თუიქნებაგანათლებისსამინისტროდანთანხმობა

 

36

წერაქვი

წერაქვი

ახალიმუზეუმი

თათიაშენგელაია

50 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია

 

37

შაუმიანი

შაუმიანი

საბავშვობაღისდარბაზისმოწყობა

სერეჟამაჩკალიანი

41 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია

 

38

შაუმიანი

ხიხანი

სასმელიწყლისრემონტი

იაშაგაბაიძე

28 600

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია

 

39

დამიაგეურახი

დამიაგეურახი

შიდაგზებისრეაბილიტაცია

ფარმანნაბიევი

35 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია

 

40

დამიაგეურახი

დამია

გარეგანათებისმოწყობა

ლუსინემანუჩარიანი

12 400

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია

 

41

დამიაგეურახი

კიროვკა

გარეგანათებისმონტაჟი

იგორმამედოვი

45 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია

 

42

დამიაგეურახი

ახლოლალო

შიდაგზებისრეაბილიტაცია

აბასალიგულიევი

32 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია

 

43

სადახლო

მოლაოღლი

სკოლამდელიაღზრდისცენტრი

მულკადაიუსუბოვი

10 000,00

ოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

44

სადახლო

ხულდარა

სპორტდარბაზისმოწყობა

სამირბედიევი

60 000,00

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

45

სადახლო

ხულდარა

სტადიონი

შახინბედიევი

20 000,00

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

46

სადახლო

თაზაქენდი

გარეგანათებისმოწყობა

როვშანბედიევი

24 900,00

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

47

სადახლო

ბურმა

გარეგანათება

ნასიფჯაფაროვი

30 000,00

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

48

ხოჯორნი

ცოფი

ავტობუსისსამიგაჩერებისმოწყობა

ედგარპეტროსიანი

15 000,00

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

49

ხოჯორნი

ხოჯორნი

სკოლამდელიცენტრისგახსნასოფელხოჯორნისსკოლაში

ქანანნაბიევი

11 000,00

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია, თუიქნებაგანათლებისსამინისტროდანთანხმობა

 

50

ხოჯორნი

გიულბახი

გარეგანათებისმოწყობა

მორისტურიანი

15 000,00

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

51

ახკერპი

ახკერპი

საბავშვობაღისგახსნა

საშაავაკაინი

60 200,00

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 
 
 
2024 ივნისი
ორშსამოთხხუთპარშბკვ
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930